KLUB EUROPEJSKI

  O nas  Wybory Aktualności

Klub Europejski "SOKRATES"

" Najtrudniejszy pierwszy krok "

Opiekun: pani Anna Dobosz

Działalność klubu

Klub Europejski " SOKRATES " działa w naszym Gimnazjum od 01.09.2001r. Spotykamy się raz w tygodniu, gdzie pogłębiamy wiedzę o UE, przygotowujemy konkursy, turnieje, robimy gazetki.15.01.2002r. zorganizowaliśmy I edycję konkursu dla klas 1, teraz jesteśmy w trakcie drugiej. Rozstrzygnięcie nastąpi 01.06.2002 na dniu Europejskim. Dla klas drugich również przygotowano konkurs, odbyło się losowanie i każda klasa wylosowała państwo członkowskie, które będzie przedstawiać w dniu Europejskim. Członkowie klubu wraz z młodzieżą Gimnazjum przystąpili do konkursu " Zostań Redaktorem UE - Wiadomości". Najlepsze prace zostaną wysłane do Warszawy.

 

Statut klubu    

Hymn Unii Europejskiej 

 

Klub Europejski

Klub Europejski „Sokrates” przygotował w roku szkolnym 2010/2011  konkurs dla klas I. Składał się on z dwóch etapów. W pierwszym etapie uczniowie wykonywali gazetkę, która przedstawiała wylosowane państwo. Musieli również zapoznać się z zabytkami, flagami i charakterystycznymi strojami państw Unii Europejskiej. Drugi etap składał się z dwóch części: przygotowywanie zabytków z wybranego państwa i  pisemny test wiedzy o Unii Europejskiej. Jako najlepsi okazali się uczniowie klas Ia i Ie.

Kolejnym zadaniem klubu było zrealizowanie projektu: „Jak ubierają się uczniowie Europy”. Miał on na celu pokazanie strojów społeczności uczniowskiej państw Unii Europejskiej. Dokonaliśmy tego, stwarzając wspaniałą galerię zdjęć wykonanych przez Mateusza Kruźlaka. Kolejnym ważnym etapem w realizacji projektu było przygotowanie pokazu mody , który odbył się w Dzień Dziecka i odniósł pełny sukces.

 

    Braliśmy udział w konkursie zorganizowanym przez posła Bogusława Sonika „Wielki Mały Świat- Unia Europejska w Twojej Gminie”. Zostały wysłane prace konkursowe Marzeny Klimowskiej i Mateusza Kruźlaka. Zyczymy uczniom zdobycia jak najlepszych miejsc.

 

Na zajęciach koła wos, koła historycznego i Klubu Europejskiego realizowane są ponadto zagadnienia związane z obchodami rocznic historycznych m.in. Odzyskanie Niepodległości, Uchwalenie Konstytucji 3 maja, Wybuch II wojny światowej, przystąpienie Polski do Unii Europejskiej. W ramach obchodów realizowane są apele i konkursy międzyklasowe. Uczniowie uczestniczą  w organizacji prawyborów szkolnych.

W ramach zajęć uczniowie biorą udział w różnych konkursach organizowanych przez MEN, CEO, m.in.”20 lat wspólnie”