Primus Inter Pares

Regulamin konkursu Primus Inter Pares - czytaj

 

WYRÓŻNIENI:

 Rok szkolny 2006/2007

 Sylwia Działowy 

Egzamin w części humanistycznej – 43pkt/50

Egzamin w części matematyczno-przyrodniczej – 46pkt/50

Oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum – 334 pkt

Ocena zachowania – 20 pkt

 Razem 423pkt/440pkt

Rok szkolny 2007/2008

Eliza Kachnic

Egzamin w części humanistycznej – 43pkt/50

Egzamin w części matematyczno-przyrodniczej – 50pkt/50

laureatka konkursu chemicznego

Oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum – 334 pkt

Ocena zachowania – 20 pkt

                        Razem 427pkt/440

Rok szkolny 2008/2009

 Sylwia Pająk

Egzamin w części humanistycznej – 47pkt/50

Egzamin w części matematyczno-przyrodniczej – 47pkt/50

Egzamin z języka angielskiego – 47pkt/50

Oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum – 306 pkt

Ocena zachowania – 20 pkt

                        Razem 467pkt/490

Rok szkolny 2009/2010

Magdalena Kania

 

Egzamin w części humanistycznej – 35pkt/50

Egzamin w części matematyczno-przyrodniczej – 44pkt/50-

Egzamin z języka angielskiego – 46pkt/50

Oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum – 312 pkt

Ocena zachowania – 20 pkt

                        Razem 457pkt/490

Rok szkolny 2010/2011

Bartłomiej Bukowski

Egzamin w części humanistycznej – 46pkt/50

Egzamin w części matematyczno-przyrodniczej – 50 pkt/50-

laureat konkursu chemicznego

Egzamin z języka angielskiego – 48pkt/50

Oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum – 310 pkt

Ocena zachowania – 20 pkt

                        Razem 474pkt/490

 

Primus Inter Pares 2011

DYPLOM

Rok szkolny 2011/2012

Mateusz Najdek

Punkty za:

1.    Egzamin gimnazjalny z języka polskiego  (91% ) – 18,2 pkt

2.    Egzamin gimnazjalny z historii i wos  (76%) – 15,2 pkt

3.    Egzamin gimnazjalny z matematyki  (93%) – 18,6 pkt

4.    Egzamin gimnazjalny z przedmiotów przyrodniczych  (81%) –  16,2 pkt

5.    Egzamin gimnazjalny z j. angielskiego – poziom podstawowy (100%) – 20 pkt

6.    Egzamin gimnazjalny z j. angielskiego – poziom rozszerzony (80%) – 16 pkt

7.    Oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum  – 350 pkt

8.    Ocenę zachowania  – 20 pkt

Razem 474,2 pkt / 500 pkt

DYPLOM

Rok szkolny 2012/2013

Radosław Drabina

Punkty za:

   1.    Egzamin gimnazjalny z języka polskiego (81% ) – 16.2 pkt

   2.    Egzamin gimnazjalny z historii i wos (82%) – 16.4 pkt

   3.    Egzamin gimnazjalny z matematyki (100%) – 20 pkt (laureat)

   4.    Egzamin gimnazjalny z przedmiotów przyrodniczych (100%) – 20 pkt (laureat)

   5.    Egzamin gimnazjalny z j. angielskiego – poziom podstawowy (100%) – 20 pkt

   6.    Egzamin gimnazjalny z j. angielskiego – poziom rozszerzony (90%) – 18 pkt

   7.    Oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum – 356 pkt

   8.    Ocenę zachowania – 20 pkt

Razem 486.6 pkt / 500 pkt

 

DYPLOM

Rok szkolny 2013/2014

Natalia Najdek

Punkty za:

1.    Egzamin gimnazjalny z języka polskiego (91% ) – 18,2 pkt

2.    Egzamin gimnazjalny z historii i wos (91%) – 18,2 pkt

3.    Egzamin gimnazjalny z matematyki (100%) – 20 pkt (laureat)

4.    Egzamin gimnazjalny z przedmiotów przyrodniczych (100%) – 20 pkt (laureat)

5.    Egzamin gimnazjalny z j. angielskiego – poziom podstawowy (100%) – 20 pkt

6.    Egzamin gimnazjalny z j. angielskiego – poziom rozszerzony (95%) – 19 pkt

7.    Oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum – 358 pkt

8.    Ocenę zachowania – 20 pkt

Razem 493,4 pkt / 500 pkt

DYPLOM

Rok szkolny 2014/2015

Natalia Kachnic

Punkty za:

1.    Egzamin gimnazjalny z języka polskiego (91% ) – 18,2 pkt

2.    Egzamin gimnazjalny z historii i wos (97%) – 19,4 pkt

3.    Egzamin gimnazjalny z matematyki (93%) – 19,6 pkt

4.    Egzamin gimnazjalny z przedmiotów przyrodniczych (79%) – 15,8 pkt

5.    Egzamin gimnazjalny z j. angielskiego – poziom podstawowy (98%) – 19,6 pkt

6.    Egzamin gimnazjalny z j. angielskiego – poziom rozszerzony (95%) – 19 pkt

7.    Oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum – 352 pkt

8.    Ocenę zachowania – 20 pkt

Razem 482,6 pkt / 500 pkt

DYPLOM

Rok szkolny 2015/2016

Zuzanna Kachnic

Punkty za:

1.    Egzamin gimnazjalny z języka polskiego (97% ) – 19,4 pkt

2.    Egzamin gimnazjalny z historii i wos (97%) – 19,4 pkt

3.    Egzamin gimnazjalny z matematyki (96%) – 19,2 pkt

4.    Egzamin gimnazjalny z przedmiotów przyrodniczych(100%) – 20,0 pkt

5.    Egzamin gimnazjalny z j. angielskiego – poziom podstawowy (100%) – 20,0 pkt

6.    Egzamin gimnazjalny z j. angielskiego – poziom rozszerzony (93%) – 18,6 pkt

7.    Oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum – 354 pkt

8.    Ocenę zachowania – 20 pkt

Razem 490,6 pkt / 500 pkt

DYPLOM

Rok szkolny 2016/2017

Marek Kachnic

Punkty za:

1.    Egzamin gimnazjalny z języka polskiego (100% ) – 20 pkt

2.    Egzamin gimnazjalny z historii i wos (91%) – 18,2 pkt

3.    Egzamin gimnazjalny z matematyki (90%) – 18 pkt

4.    Egzamin gimnazjalny z przedmiotów przyrodniczych(100%) – 20,0 pkt

5.    Egzamin gimnazjalny z j. angielskiego – poziom podstawowy (100%) – 20,0 pkt

6.    Egzamin gimnazjalny z j. angielskiego – poziom rozszerzony (93%) – 18,6 pkt

7.    Oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum – 354 pkt

8.    Ocenę zachowania – 20 pkt

Razem 488,8 pkt / 500 pkt

DYPLOM