WOLONTARIAT

 

Jan Paweł II

I tak się zaczęło i niezmiennie trwa do dziś:

        W naszym gimnazjum im. Jana Pawła II w Budzowie działa od 2008 grupa wolontariuszy, nasze działania łączą się ze sobą integrując całą społeczność szkolną. Opiekunami Szkolnego Klubu Wolontariusza jest pedagog szkolny Magdalena Żmudka i p. Joanna Sergiel.

Główne cele wolontariatu to: uwrażliwianie młodzieży na potrzeby innych, kształcenie postawy życzliwości i zrozumienia dla innych, inspirowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego, kreowanie roli szkoły jako centrum lokalnej aktywności, budowanie tradycji szkoły, zgodnie z założeniami programu wychowawczego, angażowanie się w działania na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej, tworzenie więzi ze środowiskiem. Jesteśmy laureatami projektu wolontariackiego „ Mieć wyobraźnię miłosierdzia” Przez okres ośmiu lat zorganizowaliśmy wiele akcji . Braliśmy udział w warsztatach szkoleniowych i twórczych oraz kampaniach na rzecz tolerancji i pomocy innym. Zorganizowaliśmy Dzień uśmiechu , Dzień przeciw przemocy , coroczną Akcję Znicz i Mikołaj , akcję Szkoła bez przemocy, Tydzień tolerancji i szacunku. Rok rocznie kwestujemy z Orkiestra Świątecznej Pomocy.      Z naszą działalnością zapoznał się biskup Jan Zając , który podziękował nam w kronice za „wielkie dobro okazane przez wolontariat”. Wolontariusze realizowali projekt pt: „Samemu zrozumieć świat „ , projekt „Uwierzyć w siebie”, projekt „Wolontariat – dar czasu i serca” oraz innowację pedagogiczną „Rezem łatwiej”. 

Przy współpracy z p. B. Wierzbicka i p. E. Trzop organizujemy dla dzieci  przebywających w szpitalu i świetlicy bajki , a dla naszej młodzieży tematyczne spektakle.

W Wolontariacie wytworzyły się nawet swoiste specjalizacje: jedni wykorzystują swe talenty recytatorskie, muzyczne czy plastyczne, by nie tylko promować szkołę ale także idee wolontariacką i przez te działania , przynosić radość innym. Integrujemy się wspólnymi wyjazdami do kina czy wspólnymi ogniskami.

Szczególnym zadaniem, które corocznie podejmują wolontariusze i  uczniowie naszej szkoły jest coroczna zbiórka nakrętek , zabawek i artykułów spożywczych. Wcześniej zbieraliśmy nakrętki dla niepełnosprawnego Karola. W tym roku zbieramy nakrętki na rzecz niepełnosprawnej Julci . Zebrane przez nas zabawki i artykuły spożywcze przynoszą radość dzieciom i dorosłym. Wolontariusze  chętnie poświęcają swój wolny czas, aby nieść pomoc i radość potrzebującym i angażować się w pomoc drugiemu człowiekowi. Wśród konkretnych działań warto wymienić współpracę z Świetlicą Profilaktyczną w Suchej Beskidzkiej , Fundacją Przyjazny Świat Dziecka , Fundacją Pomóż i Ty , Parafią Rzymsko Katolicką w Budzowie , Stowarzyszeniem „Wiosna”, Caritas Archidiecezji Krakowskiej.  

Znamienne jest, że do różnych działań angażują się oprócz wolontariuszy uczniowie całej szkoły. Dzięki życzliwej atmosferze, zaangażowaniu i wsparciu dyrekcji, nauczycieli oraz rodziców możemy podejmować działania z autentyczną pasją i świadomością, że pięknie (choć czasem trudno) jest służyć innym. Za co w dniu 5 grudnia w Międzynarodowy Dzień Wolontariusza wszystkim dziękujemy.

OTO PREZENTUJEMY GALERIE ZDJĘĆ

 

 

Oficjalna strona Wolontariatu w Budzowie