Wymagania edukacyjne

Zasady sprawdzania osiągnięć edukacyjnych naszych uczniów ... czytaj.

 

Język Polski - klasa 1  klasa2  klasa 3

Język polski PSO - zobacz

Wychowanie do życia w rodzinie - klasa1-3

Historia - klasa1   klasa2  klasa3

Historia PSO - zobacz

Matematyka - klasa1   klasa2   klasa3

Chemia - klasa1  klasa2  klasa3

Biologia - klasa1  klasa2  klasa3

Geografia - klasa1  klasa2  klasa3

Fizyka - kliknij

Technika - kliknij

Informatyka - klasa 2-3

WOS - kliknij

Język niemiecki - kliknij

Język angielski - kliknij kliknij kliknij kliknij

Religia - kliknij kliknij

Wychowanie Fizyczne - klasa1  klasa2  klasa3

Muzyka - kliknij

Zajęcia artystyczne - kliknij

Edukacja dla bezpieczeństwa - kliknij