Biblioteka

Biblioteka w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Budzowie powstała w wyniku połączenia z Gminną Biblioteką Publiczną we wrześniu 1999 roku. Lokal biblioteki stanowi: wypożyczalnia, czytelnia czasopism i czytelnia naukowa, która jest miejscem pracy umysłowej ucznia, zajęć przedmiotowych, dyskusji i sporów naukowych, spotkań towarzyskich.

Księgozbiór biblioteki stanowią zbiory Gminnej Biblioteki Publicznej, oraz zbiory zakupione przez Gimnazjum. Warsztat informacyjny biblioteki jest bardzo bogaty i maksymalnie wykorzystywany przez uczniów, nauczycieli i innych czytelników. Biblioteka gromadzi prace uczniów w postaci albumów. Wykonane pod kierownictwem nauczycieli wykorzystywane są jako pomoce dydaktyczne. Posiadamy albumy: „Słownik pojęć związanych z teatrem”, „Zielniki”, „Album zwierząt”, „Flora i fauna naszych regionów”, serię albumów o naszej gminie, „Przewodniki po Niemczech”, „Zdrowie”. Biblioteka prenumeruje kilka tytułów czasopism: „Arka”, „Młody technik”, „Świat nauki”, „Wiedza i życie”, „Eko-świat”, „Wychowawca”, „Aura”, „Nationale Geografic”, „Las”. Dzięki współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną młodzież ma do dyspozycji „Victora” i „Cogito”.

Księgozbiór biblioteki ( stan na dzień 31.12.2010r.) liczy: 22860 woluminów Gminnej Biblioteki Publicznej, 3180 woluminów Biblioteki Gimnazjum. Biblioteka prowadzi 2 katalogi główne: alfabetyczny rzeczowy oraz kartotekę: zagadnieniową, rzeczową
Biblioteka zmienia się powoli w nowoczesną mediotekę. Posiada 5 stanowisk komputerowych, z których korzystają uczniowie, nauczyciele i czytelnicy biblioteki publicznej, 2 komputery dla bibliotekarzy, drukarkę i skaner. W pracy dydaktycznej do wykorzystania jest 15 encyklopedii multimedialnych oraz internet. Zainstalowane w bibliotece komputery służą realizacji uczniowskich projektów, zajęć z różnych przedmiotów oraz pracy samokształceniowej uczniów i nauczycieli.

Biblioteka prowadzi różne formy propagandy książki i popularyzacji czytelnictwa. Organizowane są konkursy literackie z nagrodami, wystawy, imprezy poetyckie, kiermasze książek. Redagowane są gazetki tematyczne i okolicznościowe.
Olbrzymią popularnością cieszą się przygotowane przez bibliotekarzy, uczniów i nauczycieli wystawy. Zorganizowano już wystawy: starych ksiąg, starych fotografii, starych dokumentów, pięknych kalendarzy, zielników, przewodników po Niemczech. Cały rok trwa konkurs czytelniczy dla uczniów Gimnazjum. Najaktywniejsi czytelniczo uczniowie klas III na zakończenie edukacji otrzymują nagrody książkowe ufundowane przez Gminną Bibliotekę Publiczną.

W bibliotece pracuje dwóch bibliotekarzy – Irena Wciślak, nauczyciel – bibliotekarz oraz Barbara Łuczak, bibliotekarz Gminnej Biblioteki Publicznej. Uczniowie mogą korzystać z biblioteki przed lekcjami, w czasie ich trwania jak również po ich zakończeniu. Biblioteka nasza jest instytucją funkcjonalną, estetycznie urządzoną, w której panuje serdeczna i życzliwa atmosfera. Dzięki sympatycznym czytelnikom i miłej obsłudze jest miejscem bezpiecznym, nie stresującym, miejscem, gdzie można bez obaw prosić o pomoc i gdzie tę pomoc można otrzymać.

Biblioteka jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 18.00 z wyjątkiem środy - do 14.30. Z biblioteki można korzystać również w czasie ferii zimowych oraz przez jeden miesiąc wakacji - w lipcu..

Wykaz obowiązujących lektur w Gimnazjum


Klasa I

Halina Rudnicka „Uczniowie Spartakusa”

Henryk Sienkiewicz „Krzyżacy”

William Szekspir „Romeo i Julia”

Molier „Skąpiec”

Małgorzata Musierowicz „Opium w rosole”

Klasa II

Antoine de Saint-Exupery „Mały Książę”

Adam Mickiewicz „To lubię”

Adam Mickiewicz „Dziady cz.II”

Aleksander Fredro „Zemsta”

Bolesław Prus „Kamizelka”

Henryk Sienkiewicz „Sachem”

Antoni Czechow „Śmierć urzędnika”

Charles Dickens „Opowieść wigilijna”

Stefan Żeromski „Syzyfowe prace”

Dorota Terakowska „Tam, gdzie spadają anioły”

Klasa III

Nancy Horowitz Kleinbaum „Stowarzyszenie umarłych poetów”

Aleksander Kamiński „Kamienie na szaniec”

Ida Fink „Skrawek czasu”

Ernest Hemingway „Stary człowiek i morze”

Sławomir Mrożek „Wesele w Atomicach”

Stanisław Lem opowiadania: „Cyberiada”

Andrzej Sapkowski „Miecz przeznaczenia”(fragmenty)

Agatha Christie „Strzały w Stonygates” (fragmenty)